Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Remont chodnika przy ul. Kujawskiej w Miastku . Czy zostanie dokończony remont chodnika i w jakim terminie?

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2018-11-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Borowski przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz

Wydział merytoryczny: Wydzaił Rozwoju Gospodarczego , data odpowiedzi: 2018-12-04