Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miastko

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
155 - rozwiń Wykaz inwestycji w Gminie Miastko zapytanie Bartosz Wiktorczyk 2024-02-19
154 - rozwiń Funkcja inspektora ds. BHP oraz audytora wewnętrznego interpelacja Tomasz Śmietana 2024-02-09
153 - rozwiń Obsługa prawna w Urzędzie Miejskim w Miastku interpelacja Tomasz Śmietana 2024-02-09
152 - rozwiń Informacje dot. likwidacji Oddziału OIOM interpelacja Mirosława Szopa 2024-01-29 2024-02-19
151 - rozwiń Czas pracy Burmistrza interpelacja Tomasz Śmietana 2024-01-15 2024-01-31
150 - rozwiń Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Miastku zapytanie Tomasz Borowski 2024-01-15 2024-01-31
149 - rozwiń Nagłośnienie w Urzędzie Miejskim w Miastku zapytanie Tomasz Borowski 2024-01-15 2024-01-31
148 - rozwiń Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego przez Burmistrza zapytanie Tomasz Borowski 2024-01-15 2024-01-31
147 - rozwiń Delegacje Burmistrza Miastka za okres do 15 marca 2023 r. do 30 grudnia 2023 r. zapytanie Tomasz Borowski 2023-12-29 2024-01-18
146 - rozwiń Informacja na temat klauzuli o zachowaniu poufności (NDA) interpelacja Tomasz Śmietana 2023-11-17 2023-12-01
145 - rozwiń Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Gatka zapytanie Mieczysław Czarnecki 2023-11-15 2023-12-01
144 - rozwiń Problem z dostępem do lekarzy pierwszego kontaktu interpelacja Bartosz Wiktorczyk 2023-11-13 2023-11-24
143 - rozwiń Koszty funkcjonowania karetek transportowych zapytanie Bartosz Wiktorczyk 2023-11-08 2023-11-24
142 - rozwiń Informacje dot. Szpitala Miejskiego w Miastku interpelacja Tomasz Borowski 2023-11-06 2023-11-27
141 - rozwiń Kontrakt menadżerski byłego Prezesa Szpitala Miejskiego w Miastku interpelacja Tomasz Śmietana 2023-10-18 2023-11-08
140 - rozwiń Dokumenty finansowe Szpitala Miejskiego w Miastku interpelacja Tomasz Śmietana 2023-10-18 2023-11-08
139 - rozwiń Informacja w spr. pomocy rodzinie w zapewnieniu dachu nad głową. zapytanie Tomasz Borowski 2023-10-09 2023-10-24
138 - rozwiń Opiniowanie w spr. stanu technicznego budynku MGOK w Miastku interpelacja Tomasz Borowski 2023-09-05 2023-09-25
137 - rozwiń Obsługa prawna w Urzędzie Miejskim w Miastku - lata 2022-2023 interpelacja Mirosława Szopa 2023-09-04 2023-09-25
136 - rozwiń Zapytanie dot. budynku na ul. Rybackiej w Miastku. zapytanie Tomasz Borowski 2023-08-30 2023-09-19
135 - rozwiń Interpelacja w sprawie budynku przy ul. Rybackiej 10 w Miastku interpelacja Tomasz Borowski 2023-08-30 2023-09-19
134 - rozwiń Uwagi do strony BIP dot. zamieszczonej klauzuli informacyjnej RODO interpelacja Tomasz Borowski 2023-08-30 2023-09-26
133 - rozwiń Informacje nt. obiektów budowlanych będących własnością Gminy Miastko interpelacja Tomasz Borowski 2023-08-30 2023-12-01
132 - rozwiń Wyjaśnienia do interpelacji z dnia 7 lipca 2023 r. dot. wprowadzenia Zarządzenia Nr 878/VIII/2023 Burmistrza Miastka z 16 maja 2023 r. interpelacja Tomasz Borowski 2023-08-18 2023-08-30
131 - rozwiń Naruszenia ochrony danych osobowych w związku z transmisją i utrwalaniem obrad sesji RM w dn. 29 czerwca 2023 r. interpelacja Tomasz Borowski 2023-08-18 2023-09-14
130 - rozwiń Powody pominięcia "Biegu do lata" w obchodach Dni Miastka zapytanie Helena Binczyk 2023-07-10 2023-08-08
129 - rozwiń Przejęcie obiektów PKP do zasobów Gminy Miastko zapytanie Tomasz Borowski 2023-07-07 2023-07-19
128 - rozwiń Udostępnienie zarządzenie Nr 878/VIII/2023 z dn. 16.05.2023 r. w spr. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gminie Miastko zapytanie Tomasz Borowski 2023-07-07 2023-07-19
127 - rozwiń Stan techniczny budynku MGOK interpelacja Tomasz Borowski 2023-07-07 2023-07-25
126 - rozwiń Planowana sprzedaż miasteckiego szpitala przez poprzednie władze interpelacja Mirosława Szopa 2023-07-03 2023-07-24
125 - rozwiń Umowa leasingowa na 2 karetki transportowe interpelacja Mirosława Szopa 2023-07-03 2023-08-08
124 - rozwiń Roztrzygnięcie zamówienia publicznego na dowóz dzieci do szkół Gminy Miastko interpelacja Mirosława Szopa 2023-07-03 2023-08-08
123 - rozwiń Podjęte działania w zakresie modernizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świerznie zapytanie Mieczysław Czarnecki 2023-06-12 2023-06-27
122 - rozwiń Wniosek w spr. przejęcia działki nr 159 do zasobów Gminy Miastko od KOWR-u zapytanie Bartosz Wiktorczyk 2023-06-07 2023-06-20
121 - rozwiń Postępowanie dot. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kamnicy interpelacja Bartosz Wiktorczyk 2023-06-07 2023-06-27
120 - rozwiń Wykaz umów zawartych przez Burmistrza Miastka zapytanie Tomasz Borowski 2023-05-30 2023-06-13
119 - rozwiń Obsada lekarska POZ w gminie Miastko interpelacja Mirosława Szopa 2023-05-16 2023-05-30
118 - rozwiń Stan zawansowania sprawy dot. porozumienia, które zostało zawartę między Gminą a mieszkańcami Słosinka zapytanie Tomasz Borowski 2023-05-12 2023-05-26
117 - rozwiń Podjęcie działań w sprawach dot. nieruchomości należących do PKP interpelacja Tomasz Borowski 2023-05-10 2023-05-24
116 - rozwiń Informacja nt. stawki wynajmu powierzchni reklamowej przy ul. Armii Krajowej. zapytanie Tomasz Borowski 2023-05-05 2023-05-22
115 - rozwiń Umowa z Dyrektorem M-GOK interpelacja Tomasz Borowski 2023-05-04 2023-05-18
114 - rozwiń Zapytanie dot. umowy dzierżawy lokalu użytkowego zapytanie Tomasz Borowski 2023-05-04 2023-05-18
113 - rozwiń Interpelacja w sprawie zgodności z prawem Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Gminie Miastko interpelacja Tomasz Borowski 2023-05-04 2023-05-18
112 - rozwiń Porządek na cmentarzu komunalnym w Miastku interpelacja Mieczysław Czarnecki 2023-04-26 2023-05-18
111 - rozwiń Zapytanie dot. uszczegółowienia odpowiedzi na interpelacje w spr. wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gminie Miastko zapytanie Tomasz Borowski 2023-04-14 2023-05-18
110 - rozwiń Sytuacja finansowa budżetu Gminy Miastko, jednostek budżetowych oraz spółek należących do Gminy Miastko. Planowane rodzaje wydatków. zapytanie Tomasz Borowski 2023-04-07 2023-04-21
109 - rozwiń Zapytanie dot. odpowiedzi na interpelacje w spr. wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gminie Miastko interpelacja Tomasz Borowski 2023-03-31 2023-04-14
108 - rozwiń Wykaz delegacji służbowych Burmistrza Miastka zapytanie Tomasz Borowski 2023-03-15 2023-03-29
107 - rozwiń Sytuacja lokalowa mieszkańców Słosinka zapytanie Helena Binczyk 2023-03-13 2023-03-29
106 - rozwiń Interpelacja w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gminie Miastko interpelacja Tomasz Borowski 2023-03-08 2023-03-23
105 - rozwiń Zapytanie w spr. udzielonej informacji na artykuł zamieszczony w Głosie Pomorza z dn. 13 grudnia 2022r. zapytanie Tomasz Borowski 2023-03-08 2023-03-23
104 - rozwiń Zapytanie w spr. braku publikacji Zarządzenia nr 766/VIII/2022 Burmistrza Miastka z dn. 11.10.2023r. w spr. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gminie Miastko zapytanie Tomasz Borowski 2023-03-08 2023-03-23
103 - rozwiń Informacja nt. funkcjonowania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Miejskim w Miastku interpelacja Mirosława Szopa 2023-01-30 2023-02-13
102 - rozwiń Środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2021r, 2022r. i 2023r. zapytanie Mieczysław Czarnecki 2023-02-02 2023-02-13
101 - rozwiń Informację nt. dofinansowań spółki Szpital Miejskie w Miastku interpelacja Bartosz Wiktorczyk 2023-01-20 2023-02-03
100 - rozwiń Podjęte decyzję w spr. funkcjonowania Szpitala Miejskiego w Miastku interpelacja Bartosz Wiktorczyk 2022-12-21 2023-01-03
99 - rozwiń Jakie działania promocyjne zostały podjęte przez cały rok 2022 zapytanie Tomasz Borowski 2022-12-23 2023-01-09
98 - rozwiń Na co została wykorzystana kwota 25 tys. zł, która została przeniesiona z rozdziału 75818 do rozdziału 75075 §4300 zapytanie Helena Binczyk 2022-12-20 2023-01-05
97 - rozwiń Remonty chodników w gminie Miastko zapytanie Tomasz Śmietana 2022-12-15 2023-01-16
96 - rozwiń Podjęte decyzje w sprawie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy zapytanie Tomasz Śmietana 2022-12-15 2022-12-28
95 - rozwiń Trybu odwołania poprzedniego i powołania nowego Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku oraz funkcjonowania poradni zapytanie Tomasz Śmietana 2022-12-15 2023-01-02
94 - rozwiń Ilu pracowników UM pracuje na pół etatu oraz zdalnie? Na jakich stanowiskach są oni zatrudnieni? Z jakim uposażeniem miesięcznym brutto? zapytanie Helena Binczyk 2022-12-06 2022-12-23
93 - rozwiń Świadczenie usług mających na celu promocję Gminy Miastko zapytanie Helena Binczyk 2022-11-22 2022-12-05
92 - rozwiń Rozpoczęcie sezonu grzewczego w budynku użyteczności publicznej zapytanie Helena Binczyk 2022-11-22 2022-12-05
91 - rozwiń Wyjaśnienie powodów podjęcia decyzji o podwyżkach dla prezesa i rady nadzorczej Szpitala Miejskiego w Miastku oraz ustosunkowanie się do pisma pracowników urzędu miejskiego zapytanie Helena Binczyk 2022-11-22 2022-12-05
90 - rozwiń Wynagrodzenia członków zarządów oraz członków rad nadzorczych spółek gminnych Gminy Miastko interpelacja Bartosz Wiktorczyk 2022-11-16 2022-11-30
89 - rozwiń Czy Gmina aplikowała do dofinansowania w programie -,,Pod biało-czerwoną zapytanie Bartosz Wiktorczyk 2022-10-28 2022-11-15
88 - rozwiń Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków interpelacja Tomasz Borowski 2022-10-19 2022-11-04
87 - rozwiń Informacja nt. realizacji projektów w Szpitalu Miejskim w Miastku zapytanie Tomasz Borowski 2022-10-11 2022-11-28
86 - rozwiń Jakie działania podejmują władze gminy w zakresie równego traktowania i promowania zasad równości na terenie gminy Miastko zapytanie Helena Binczyk 2022-09-23 2022-10-21
85 - rozwiń Informacja nt. delegacji zrealizowanych w Szpitalu Miejskim w Miastku w latach 2015-2020 interpelacja Przemysław Pakuła 2022-05-30 2022-06-15
84 - rozwiń Inf. nt. celowości remontu biurowca oraz innych budynków, elewacji z uwzględnieniem specyfikacji remontu, kosztów. Inf. nt. kosztów audytu oraz inf. nt. ujawnienia szczegółów analizy, daty i zasadności koncepcji ministra zdrowia nt. oddz. położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Miejskim w Miastku. interpelacja Witold Zajst 2022-02-21 2022-03-07
83 - rozwiń Obecna analiza finansowa oddziału położniczo-ginekologicznego oraz inf. nt. kosztów inwentaryzacji wewnętrznej w Szpitalu Miejskim w Miastku. interpelacja Witold Zajst 2022-02-21 2022-03-07
82 - rozwiń Udostępnieni uchwał o powołaniu i odwołaniu prezesów Szpitala w Miastku oraz inf. nt. bezpieczeństwa na terenie Szpitala Miejskiego w Miastku. interpelacja Witold Zajst 2022-02-21 2022-03-25
81 - rozwiń Inf. szczegółowa nt. wizji rozwoju szpitala, inf. nt. pracy księgowej zatrudnionej na 1/16 etatu oraz na jakiej podstawie zatrudniono informatyków w Szpitalu Miejskim w Miastku. interpelacja Witold Zajst 2022-02-21 2022-03-07
80 - rozwiń Inf. nt. kosztów podwyżek dla lekarzy i pozostałego personelu oraz inf. o liczbie pracowników medycznych i niemedycznych w szpitalu przed 10.12.2021r. oraz na dzień 20.02.2022r. interpelacja Witold Zajst 2022-02-21 2022-03-25
79 - rozwiń Wykaz zawartych umów od dn. 10.12.2021 r. w Szpitalu Miejskim w Miastku oraz inf. o zestawieniu miesięcznych kosztów poręczenia kredytu dla szpitala od 2019 r. interpelacja Witold Zajst 2022-02-21 2022-02-25
78 - rozwiń Informacja w spr. funkcjonowania Szpitala Miejskiego w Miastku zapytanie Helena Binczyk 2022-02-11 2022-03-02
77 - rozwiń Czy jest planowany remont dróg na ul. Ogrodowej i ul. Jaśminowej w Miastku zapytanie Przemysław Pakuła 2022-02-02 2022-02-09
76 - rozwiń Funkcjonowanie Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. interpelacja Tomasz Śmietana 2022-01-20 2022-02-08
75 - rozwiń Organizacja ferii zimowych w Gminie Miastko zapytanie Przemysław Pakuła 2022-01-18 2022-01-26
74 - rozwiń Wysokość czynszu za wynajem pomieszczenia gospodarczego zapytanie Mieczysław Czarnecki 2022-01-17 2022-01-21
73 - rozwiń Informacja o stanie zatrudnienia w Szpitalu Miejskim w Miastku na dzień 10 grudnia 2021 r. interpelacja Tomasz Śmietana 2021-12-15 2022-01-03
72 - rozwiń Sytuacja Szpitala Miejskiego w Miastku w sprawie odrzucenia planu finansowego na 2021 przez Radę Nadzorczą Szpitala interpelacja Tomasz Śmietana 2021-10-29 2021-11-16
71 - rozwiń Inwestycje w Gminie Miastko interpelacja Tomasz Borowski 2021-09-20 2021-10-13
70 - rozwiń Utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Miastko zapytanie Przemysław Pakuła 2021-04-09 2021-04-15
69 - rozwiń Zabezpieczenie plaży przy Jeziorze Bobięcińskim Małym interpelacja Tomasz Borowski 2021-02-10 2021-03-01
68 - rozwiń Funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku zapytanie Tomasz Borowski 2021-02-10 2021-03-01
67 - rozwiń Sposób organizacji utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg w gm. Miastko. zapytanie Tomasz Borowski 2021-02-05 2021-02-16
66 - rozwiń W sprawie zmiany formularza deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi interpelacja Tomasz Borowski 2021-02-05 2021-02-19
65 - rozwiń Zarządzanie pojemnikami na odpady komunalne w Gminie Miastko interpelacja Mieczysław Czarnecki 2021-02-01 2021-02-18
64 - rozwiń Informacje dot. podatków interpelacja Dariusz Zabrocki 2021-01-28 2021-02-11
63 - rozwiń Zapytanie dot. zimowego utrzymania dróg. zapytanie Przemysław Sztobnicki 2021-01-18 2021-01-27
62 - rozwiń Interpelacja w spr. przedstawienia nieprawdziwych i nierzetelnych informacji w dokumencie o syg. akt WEiRS.4421.3.2020HG z dn. 2.12.2020r. interpelacja Helena Binczyk 2021-01-18 2021-01-29
61 - rozwiń Interpelacja ws. usprawnienia dokonania opłat za pobyt dzieci w placówkach należących do Gminy Miastko interpelacja Przemysław Pakuła 2020-12-16 2020-12-28
60 - rozwiń Interpelacja ws. stanowiska MEN dotyczącego zamiaru przekształcenia szkół w Słosinku i Piaszczynie interpelacja Helena Binczyk 2020-11-16 2020-11-20
59 - rozwiń Opinie prawne, na podstawie których stwierdzono niejawność dokumentów zapytanie Tomasz Borowski 2020-11-13 2020-11-27
58 - rozwiń Wyjaśnienie pism z 21 października 2020 r. - WOA.0003.18.2020.EK oraz 22 października 2020 r. - BK.0232.4.58.2020.AS. zapytanie Tomasz Borowski 2020-10-23 2020-11-06
57 - rozwiń Postępowania toczące się w Prokuraturze Rejonowej w Miastku w latach 2019-2020. zapytanie Tomasz Borowski 2020-10-08 2020-10-22
56 - rozwiń sytuacja w szkołach na terenie gminy Miastko w 2020r. zapytanie Tomasz Borowski 2020-10-09 2020-10-22
55 - rozwiń Interpelacja ws. wysokości dotacji dla klubów sportowych w 2020 roku w gminie Miastko interpelacja Przemysław Pakuła 2020-09-24 2020-10-08
54 - rozwiń Dotyczy wypowiedzenia umowy dzierżawy zapytanie Tomasz Borowski 2020-08-26 2020-09-11
53 - rozwiń Utrzymanie porządku na ,,Zielonym Ruczaju interpelacja Sławomir Hejza 2020-08-26 2020-09-11
52 - rozwiń System zdalnego nauczania na terenie Gminy Miastko zapytanie Mieczysław Czarnecki 2020-05-25 2020-05-29
51 - rozwiń Organizacja szkół związana z powrotem uczniów od 25 maja br. do placówek zapytanie Tomasz Borowski 2020-05-15 2020-05-28
50 - rozwiń Czy został przekazany Poczcie Polskiej spis wyborców Gminy Miastko zapytanie Mieczysław Czarnecki 2020-04-28 2020-04-29
49 - rozwiń Prowadzenie zajęć lekcyjnych w formie elektronicznej w poszczególnych placówkach oświatowych Gminy Miastko interpelacja Mirosława Szopa 2020-04-22 2020-05-05
48 - rozwiń Przygotowanie i przekazanie zasad sporządzenia arkuszy organizacyjnych placówki oświatowej w m. Słosinko na rok szkolny 2020/2021. zapytanie Helena Binczyk 2020-04-20 2020-04-29
47 - rozwiń Przygotowanie i przekazanie zasad sporządzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021 zapytanie Helena Binczyk 2020-04-17 2020-04-29
46 - rozwiń Reorganizacja Szkoły Podstawowej w Piaszczynie i Szkoły Podstawowej w Słosinku interpelacja Przemysław Sztobnicki 2020-04-14 2020-04-24
45 - rozwiń Zapytanie dot. otwartego konkursu granatowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapytanie Mirosława Szopa 2020-04-09 2020-04-21
44 - rozwiń Dot. uchwały XIX/159/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dn. 28.02.2020 r. w spr. podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz środowiska osób starszych, niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 interpelacja Przemysław Sztobnicki 2020-04-08 2020-04-21
43 - rozwiń Czy na terenie Miastka zostały wyłączone parkometry, które wydają bilety w płatnych strefach parkowania w związku z wprowadzonym stanem epidemicznym? zapytanie Przemysław Sztobnicki 2020-03-25 2020-04-09
42 - rozwiń Przedstawienie realizacji budżetu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko interpelacja Helena Binczyk 2020-03-03 2020-03-11
41 - rozwiń Zapytanie odnośnie subwencji oświatowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy zapytanie Mirosława Szopa 2020-02-17 2020-03-02
40 - rozwiń Zapytanie dot. spotkania Dyrektora Pomorskiego NFZ zapytanie Mirosława Szopa 2020-02-17 2020-03-02
39 - rozwiń Zapytanie odnośnie budowy przystani kajakowej w Kawczynie zapytanie Mirosława Szopa 2020-02-17 2020-02-26
38 - rozwiń Zapytanie w spr. Rządowego Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej zapytanie Mirosława Szopa 2020-02-17 2020-03-05
37 - rozwiń Organizacja ruch na ul. Gen. Wybickiego w Miastku interpelacja Mirosława Szopa 2020-02-17 2020-03-04
36 - rozwiń Informacja na temat posiedzenia Rady Nadzorczej Szpitala Miejskiego w Miastku interpelacja Tomasz Borowski 2020-02-07 2020-02-19
35 - rozwiń Dot. niszczenia drogi publicznej w miejscowości Pasieka. zapytanie Przemysław Pakuła 2020-02-04 2020-02-13
34 - rozwiń Koszty funkcjonowania SP w Piaszczynie i SP w Słosinku w strukturze organizacyjnej kl. I-III oraz I-VIII interpelacja Mirosława Szopa 2020-01-20 2020-02-03
33 - rozwiń Wykorzystanie środków przez Zarząd Mienia Komunalnego w dziale 600 w roku 2019 zapytanie Tomasz Borowski 2019-12-20 2020-01-10
32 - rozwiń Budowa zatoki autobusowej na ul. Koszalińskiej zapytanie Mirosława Szopa 2020-01-09 2020-01-15
31 - rozwiń Budowa drogi powiatowej nr 1721G Role Rozjazd interpelacja Tomasz Borowski 2019-11-25 2019-11-28
30 - rozwiń Rozwiązanie umowy dzierżawy pomieszczeń z Niepublicznym Zakładem Opieki Długoterminowej w Miastku zapytanie Tomasz Borowski 2019-11-25 2019-12-06
29 - rozwiń Udzielenie informacji w spr. usunięcia materiałów reklamowych kandydatów w wyborach 2019 r. zapytanie Tomasz Borowski 2019-11-25 2019-12-09
28 - rozwiń Audyt oświatowy interpelacja Tomasz Borowski 2019-11-22 2019-12-05
27 - rozwiń dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dyrektorów szkół i przedszkoli. interpelacja Helena Binczyk 2019-10-09 2019-10-23
26 - rozwiń Realizacji petycji Pracowników MOOPS w Miastku w sprawie podwyżki wynagrodzeń. zapytanie Dariusz Zabrocki 2019-08-30 2019-09-18
25 - rozwiń Udzielenie informacji dot. uchwały Nr XLIX/475/2018 Rady Miejskiej w Miastku interpelacja Przemysław Sztobnicki 2019-08-26 2019-09-09
24 - rozwiń Udzielenie infmacji w zakresie uzasadnienia do Uchwały Nr XLIX/475/2018 Rady Miejskiej w Miastku w dnia 9 marca 2018 roku interpelacja Przemysław Sztobnicki 2019-08-07 2019-08-12
23 - rozwiń Informacje na temat udziału w pracach nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego. interpelacja Tomasz Borowski 2019-07-05 2019-07-24
22 - rozwiń Informacje na temat opracowanego programu naprawczego Szpitala Miejskiego w Miastku. interpelacja Tomasz Borowski 2019-07-05 2019-07-15
21 - rozwiń Dotyczy wzrostu wynagrodzeń pracowników Szpitala Miejskiego w Miastku. interpelacja Tomasz Borowski 2019-05-17 2019-05-29
20 - rozwiń Informacje dot. rozmów z przedstawicielami Grupy Nowy Szpital z Olkusza. interpelacja Tomasz Borowski 2019-05-17 2019-05-29
19 - rozwiń Interpelacja dot. projektu ,,Brdą wśród natury interpelacja Mieczysław Czarnecki 2019-05-07 2019-05-15
18 - rozwiń Wykaz podmikotów, z którymi Szpital Miejski w Miastku ma podpisne umowy na dzierżawę. zapytanie Tomasz Borowski 2019-04-16 2019-05-06
17 - rozwiń Z jakich konkretnych należności i zobowiązań składają się należności krótkoterminowe Szpitala Miejskiego w Miastku. zapytanie Tomasz Borowski 2019-04-16 2019-05-06
16 - rozwiń Budowy kanalizacji sanitarnej zlewni Wałdowo. interpelacja Przemysław Sztobnicki 2019-03-13 2019-04-04
15 - rozwiń Jakie wnioski zostały złożone do Starostwa Bytowskiego przez Prezes Szpitala Miejskiego w Miastku. zapytanie Mirosława Szopa 2019-03-05 2019-03-13
14 - rozwiń Przyczyna wcięcia drzewa (brzozy) przy ul. Świerkowej w m. Pasieka. zapytanie Przemysław Pakuła 2019-02-28 2019-03-12
13 - rozwiń Czy zostały podjęte działania w spr. przejęcia od KOWR terenów zielonych znajdujących się na dz. 217/6 w m. Słosinko do zasobów gminy. zapytanie Helena Binczyk 2019-02-13 2019-02-19
12 - rozwiń Strategia oświaty, a w szczególności organizacja sieci szkół na terenie gminy Miastko. interpelacja Helena Binczyk 2019-02-11 2019-02-26
11 - rozwiń Kto wydaje decyzje w spr. zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie Gminy Miastko? Jak wygląd organizacja odśnieżania Gminy Miastko? zapytanie Mieczysław Czarnecki 2019-02-07 2019-02-15
10 - rozwiń Dotyczy podłączenia wysepki przy SP Nr 2 do przejścia dla pieszych z ciągami chodników w osi ul. Kujawskiej i ul. Szkolnej. zapytanie Tomasz Borowski 2019-02-05 2019-02-19
9 - rozwiń Dotyczy wysokości wpłaconego czynszu za dzerżawe i poniesionych nakładów w poszczególnych latach (Ośrodek w Bobęcinie). zapytanie Tomasz Borowski 2019-02-05 2019-02-18
8 - rozwiń Rozwiązania problemu parkowania pojazdów w mieście (dot.ul.Koszalińskiej,Chrobrego i terenów koło kościoła). zapytanie Mirosława Szopa 2019-02-02 2019-02-20
7 - rozwiń Dotyczy kosztów poniesienionych przez Gminę na opracowanie koncepcji zagospodarowania tzw. Parku Słupskiego zapytanie Tomasz Borowski 2019-01-30 2019-02-05
6 - rozwiń Segregacji odpadów komunalnych. zapytanie Mirosława Szopa 2018-12-29 2019-01-10
5 - rozwiń Szpital Miejski w Miastku - wysokość środków jakie Spółka wpłaciła na rzecz Powiaty z tytułu dzierżawy sprzętu przekazanego dla szpitala. zapytanie Tomasz Borowski 2018-12-20 2019-01-04
4 - rozwiń Dotyczy wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie budynku magazynowego na hale targową w Miastku przy ul. Stolarskiej. zapytanie Tomasz Borowski 2018-12-18 2018-12-31
3 - rozwiń 1. Czy Burmistrz Miastka wydał stosowne zarządzenie regulujące sposób sposób, zakres i metody przeprowadzania kontroli gospodarki odpadami na terenie Gminy? 2. Czy w latach 2014 -2018 przeprowadzono kontrole w tym zakresie, a o ile tak, to czego dotyczyły? 3. Czy kontrolowano sposób wykonania umowy w sprawie selektywnej zbiórki odpadów, o ile tak jakie były efekty tej kontroli? zapytanie Tomasz Borowski 2018-12-18 2018-12-27
2 - rozwiń Organizacja ośmioletnich szkół podstawowych w zakresie odbudowy klasopracowni w poszczególnych szkołach. interpelacja Tomasz Borowski 2018-11-30 2018-12-14
1 - rozwiń Remont chodnika przy ul. Kujawskiej w Miastku . Czy zostanie dokończony remont chodnika i w jakim terminie? interpelacja Tomasz Borowski 2018-11-30 2018-12-04