Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
1 Rejestr informacji publicznej oraz proces zatrudnienia pracownika Urzędu Miejskiego zapytanie Sławomir Czomko 2024-05-08 2024-05-14
2 Informacje dot. Szpitala Miejskiego w Miastku zapytanie Sławomir Czomko 2024-05-10
3 Usunięcie kontenerów na śmieci przy budynku Cerkwii Grekokatolickiej p.w. Św. Włodzimierza i Olgi w Miastku interpelacja Sławomir Czomko 2024-05-21
4 Spotkanie z inwestorem w sprawie budowy centrum handlowego zapytanie Dominik Radecki 2024-05-28 2024-06-10
5 Liczba uczniów z ukraińskim obywatelstwem zapytanie Dominik Radecki 2024-06-11
6 Optymalizacja oświaty zapytanie Dominik Radecki 2024-06-11