Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Czy na terenie Miastka zostały wyłączone parkometry, które wydają bilety w płatnych strefach parkowania w związku z wprowadzonym stanem epidemicznym?

Numer: 43, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2020-03-25, data przekazania: 2020-03-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Sztobnicki radny

Odpowiedź

Odpowiadający: z upoważnienia Burmistrza - Elżbieta Kozieł Sekretarz Miastka

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjno -Administracyjny, data odpowiedzi: 2020-04-09