Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. stała 2018-11-21 Uchwala Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Miastku
Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji. stała 2018-11-21 Uchwala Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Miastku
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-21 Uchwala Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Miastku
Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. stała 2018-11-21 Uchwala Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Miastku
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-21 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Miastku
Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady stała 2018-12-12