Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miastko

Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji.

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji.

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-21 uchwałą nr Uchwala Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Miastku

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1) Do zakresu zadań Komisji w szczególności należy:
a) koordynowanie działań miejsko-gminnych placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych, kultury i sztuki, turystyki i sportu.
b) opiniowanie działań z dziedziny oświaty, kultury i sportu w zakresie zadań własnych gminy, nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych gminy (szkół, przedszkoli, instytucji kultury, ośrodków sportu) oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku.
c) wspieranie i stwarzanie warunków oraz podejmowanie działań organizacyjnych promocji gospodarczej, kulturalnej i turystycznej gminy.
d) opiniowanie problematyki finansów i budżetu gminy.
e) analiza i ocena działań Spółki Szpital Miejski w Miastku oraz współpraca z instytucjami w dziedzinie ochrony zdrowia.
f) ocena stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta i gminy.
g) opiniowanie działań związanych z finansowaniem organizacji pozarządowych.
h) wspieranie inicjatyw w zakresie tworzenia i rozwoju środków lokalnej informacji.
i) wspieranie działań związanych z przeciwdziałaniem uzależnień.
 

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Helena Binczyk członek KLUB RADNYCH SAMORZĄDNOŚĆ
Mieczysław Czarnecki członek KLUB RADNYCH SAMORZĄDNOŚĆ
Sławomir Hejza 1 wiceprzewodniczący KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Mirosław Kwaśniewski członek KLUB RADNYCH SAMORZĄDNOŚĆ
Marek Kwaśniewski członek KLUB RADNYCH NIEZALEŻNYCH
Marek Milewski członek KLUB RADNYCH NIEZALEŻNYCH
Mirosława Szopa 0przewodniczący KLUB RADNYCH SAMORZĄDNOŚĆ
Bartosz Wiktorczyk członek KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ