Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miastko

Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji.

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji.

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-21 uchwałą nr Uchwala Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Miastku

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1) Do zakresu zadań Komisji w szczególności należy:
a) koordynowanie działań miejsko-gminnych placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych, kultury i sztuki, turystyki i sportu.
b) opiniowanie działań z dziedziny oświaty, kultury i sportu w zakresie zadań własnych gminy, nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych gminy (szkół, przedszkoli, instytucji kultury, ośrodków sportu) oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku.
c) wspieranie i stwarzanie warunków oraz podejmowanie działań organizacyjnych promocji gospodarczej, kulturalnej i turystycznej gminy.
d) opiniowanie problematyki finansów i budżetu gminy.
e) analiza i ocena działań Spółki Szpital Miejski w Miastku oraz współpraca z instytucjami w dziedzinie ochrony zdrowia.
f) ocena stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta i gminy.
g) opiniowanie działań związanych z finansowaniem organizacji pozarządowych.
h) wspieranie inicjatyw w zakresie tworzenia i rozwoju środków lokalnej informacji.
i) wspieranie działań związanych z przeciwdziałaniem uzależnień.
 

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Helena Binczyk członek
Mieczysław Czarnecki członek
Sławomir Hejza 1 wiceprzewodniczący
Mirosław Kwaśniewski członek
Marek Kwaśniewski członek
Marek Milewski członek
Mirosława Szopa 0przewodniczący