Przejdź do treści

Wojciech Kwaśniewski

Zdjęcie: Wojciech Kwaśniewski
Zdjęcie: Wojciech Kwaśniewski

Radny

Status
powołany dnia: 07-04-2024
Okręg
2, zdobyte głosy: 199
Klub
Wspólnota Samorządowa
Dyżury
Kontakt wojciech.kwasniewski@rm.miastko.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-07
2 Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Zdrowia, Kultury i Sportu stała 2024-05-07
3 Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 12:02:15 Projekt uchwały w sprawie określenia liczby, nazwy oraz zakresu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-07 12:06:03 Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-07 12:12:06 Projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-07 12:13:21 Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miastka I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-07 12:15:45 Projekt uchwały w sprawie złożenia skarg kasacyjnych od: wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 marca 2024 roku, sygn. akt III SA/Gd 18/24; wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 marca 2024 roku, sygn. akt III SA/Gd 19/24; wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 marca 2024 roku, sygn. akt III SA/Gd 20/24 I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-17 10:00:07 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2024 rok – (druk nr 11/II) II sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-17 10:01:26 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 12/II) II sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-17 10:02:32 Projekt uchwały wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka numer 22/19 i działka numer 22/5, położonej w obrębie Bobięcin, gm. Miastko od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 13/II) II sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-17 10:03:20 Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2024 r. na terenie Gminy Miastko. - (druk nr 14/II) II sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-17 10:29:33 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia członków komisji konkursowej w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu "Aktywna Wieś 2024" - (druk nr 16/II) II sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-17 10:38:43 Stanowisko Rady Miejskiej w Miastku z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie systemu ratownictwa medycznego II sesja Rady Miejskiej w Miastku za