Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Utrzymanie porządku na ,,Zielonym Ruczaju

Numer: 53, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2020-08-26, data przekazania: 2020-08-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Sławomir Hejza radny

Odpowiedź

Odpowiadający: z upoważnienia Burmistrza - Kazimierz Kozieł Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego

Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju Gospodarczego, data odpowiedzi: 2020-09-11