Przejdź do treści

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 07-05-2024
  • Uchwała powołująca: Uchwała Nr 3/I/2024 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie określenia liczby, nazwy oraz zakresu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku
  • Zakres działania:

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Wojciech Kwaśniewski przewodniczący
2 Wojciech Kwaśniewski przewodniczący
3 Artur Brodziński członek
4 Dominik Radecki członek
5 Dariusz Zagaja członek
6 Mirosław Kwaśniewski członek