Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miastko

Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-21 uchwałą nr Uchwala Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Miastku

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1) Do zakresu zadań Komisji w szczególności należy :
a) ocena funkcjonowania Funduszu Sołeckiego.
b) ocena funkcjonowanie świetlic wiejskich.
c) organizowanie konkursu pn.: ”Wieś roku w Gminie Miastko”.
d) ocena zagospodarowania terenów rekreacyjno - sportowych na obszarach wiejskich.
e) współpraca z organizacjami zajmującymi się doradztwem rolniczym.
f) opiniowanie spraw związanych z nabyciem i zbyciem nieruchomości na terenie Gminy.
g) inicjowanie i wspieranie działań w celu poprawy ochrony środowiska.
h) wspieranie inicjatyw rozwoju handlu lokalnego.
i) nadzór nad zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków.
j) nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi i ocena funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie – Spółka z o.o.
k) opiniowania problematyki finansów i budżetu Gminy.
l) opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenach wiejskich.

 

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jan Basara członek KLUB RADNYCH NIEZALEŻNYCH
Helena Binczyk członek KLUB RADNYCH SAMORZĄDNOŚĆ
Mirosław Kwaśniewski 0przewodniczący KLUB RADNYCH SAMORZĄDNOŚĆ
Marek Milewski członek KLUB RADNYCH NIEZALEŻNYCH
Szymon Należyty członek KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Przemysław Sztobnicki 1 wiceprzewodniczący KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ