Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miastko

Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-21 uchwałą nr Uchwala Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Miastku

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1) Do zakresu zadań Komisji w szczególności należy :
a) ocena funkcjonowania Funduszu Sołeckiego.
b) ocena funkcjonowanie świetlic wiejskich.
c) organizowanie konkursu pn.: ”Wieś roku w Gminie Miastko”.
d) ocena zagospodarowania terenów rekreacyjno - sportowych na obszarach wiejskich.
e) współpraca z organizacjami zajmującymi się doradztwem rolniczym.
f) opiniowanie spraw związanych z nabyciem i zbyciem nieruchomości na terenie Gminy.
g) inicjowanie i wspieranie działań w celu poprawy ochrony środowiska.
h) wspieranie inicjatyw rozwoju handlu lokalnego.
i) nadzór nad zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków.
j) nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi i ocena funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie – Spółka z o.o.
k) opiniowania problematyki finansów i budżetu Gminy.
l) opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenach wiejskich.

 

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jan Basara członek
Helena Binczyk członek
Mirosław Kwaśniewski 0przewodniczący
Marek Milewski członek
Szymon Należyty członek
Przemysław Sztobnicki 1 wiceprzewodniczący