Przejdź do treści

Dominik Radecki

Zdjęcie: Dominik Radecki
Zdjęcie: Dominik Radecki

Radny

Status
powołany dnia: 07-04-2024
Okręg
4, zdobyte głosy: 140
Dyżury
Kontakt dominik.radecki@rm.miastko.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-07
2 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej stała 2024-05-07
3 Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 Spotkanie z inwestorem w sprawie budowy centrum handlowego zapytanie 2024-05-28

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 12:01:59 Projekt uchwały w sprawie określenia liczby, nazwy oraz zakresu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-07 12:06:03 Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-07 12:11:43 Projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-07 12:13:18 Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miastka I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-07 12:15:41 Projekt uchwały w sprawie złożenia skarg kasacyjnych od: wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 marca 2024 roku, sygn. akt III SA/Gd 18/24; wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 marca 2024 roku, sygn. akt III SA/Gd 19/24; wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 marca 2024 roku, sygn. akt III SA/Gd 20/24 I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-17 10:00:18 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2024 rok – (druk nr 11/II) II sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-17 10:01:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 12/II) II sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-17 10:02:31 Projekt uchwały wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka numer 22/19 i działka numer 22/5, położonej w obrębie Bobięcin, gm. Miastko od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 13/II) II sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-17 10:03:17 Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2024 r. na terenie Gminy Miastko. - (druk nr 14/II) II sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-17 10:29:08 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia doraźnej komisji konkursowej pn. "Aktywna Wieś 2024" - (druk nr 16/II) II sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-17 10:38:40 Stanowisko Rady Miejskiej w Miastku z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie systemu ratownictwa medycznego II sesja Rady Miejskiej w Miastku za