Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Segregacji odpadów komunalnych.

Numer: 6, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miastka
data wpływu: 2018-12-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosława Szopa radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z upoważnienia Burmistrza naczelnik WRG p. Kazimierz Kozieł

Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju Gospodarczego, data odpowiedzi: 2019-01-10