Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Szpital Miejski w Miastku - wysokość środków jakie Spółka wpłaciła na rzecz Powiaty z tytułu dzierżawy sprzętu przekazanego dla szpitala.

Numer: 5, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miastka Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2018-12-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Borowski przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku Sp z o.o. Renata Kiempa

Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego, data odpowiedzi: 2019-01-04