Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Budowy kanalizacji sanitarnej zlewni Wałdowo.

Numer: 16, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2019-03-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Sztobnicki radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z upoważnienia Burmistrza naczelnik WRG p. Kazimierz Kozieł

Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju Gospodarczego, data odpowiedzi: 2019-04-04