Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Czy został przekazany Poczcie Polskiej spis wyborców Gminy Miastko

Numer: 50, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2020-04-28, data przekazania: 2020-04-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mieczysław Czarnecki wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: z upoważnienia Burmistrza - Elżbieta Kozieł Sekretarz Miastka

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjno -Administracyjny, data odpowiedzi: 2020-04-29