Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie budynku magazynowego na hale targową w Miastku przy ul. Stolarskiej.

Numer: 4, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2018-12-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Borowski przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Z upoważnienia Burmistrza naczelnik WRG p. Kazimierz Kozieł

Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju Gospodarczego, data odpowiedzi: 2018-12-31