Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Kto wydaje decyzje w spr. zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie Gminy Miastko? Jak wygląd organizacja odśnieżania Gminy Miastko?

Numer: 11, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2019-02-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mieczysław Czarnecki wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Z upoważnienia Burmistrza naczelnik WRG p. Kazimierz Kozieł

Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju Gospodarczego, data odpowiedzi: 2019-02-15