Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Informacja na temat posiedzenia Rady Nadzorczej Szpitala Miejskiego w Miastku

Numer: 36, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2020-02-07, data przekazania: 2020-02-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Borowski przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz

Wydział merytoryczny: Biuro Kontroli, data odpowiedzi: 2020-02-19