Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Z jakich konkretnych należności i zobowiązań składają się należności krótkoterminowe Szpitala Miejskiego w Miastku.

Numer: 17, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2019-04-16

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Borowski przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezes Zarządu p. Renata Kiempa - Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-05-06