Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot. projektu ,,Brdą wśród natury

Numer: 19, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2019-05-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mieczysław Czarnecki wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Z upoważnienia Burmistrza naczelnik WRG p. Kazimierz Kozieł

Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju Gospodarczego, data odpowiedzi: 2019-05-15