Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Udzielenie informacji w spr. usunięcia materiałów reklamowych kandydatów w wyborach 2019 r.

Numer: 29, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2019-11-25, data przekazania: 2019-11-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Borowski przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjno -Administracyjny, data odpowiedzi: 2019-12-09