Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Koszty funkcjonowania SP w Piaszczynie i SP w Słosinku w strukturze organizacyjnej kl. I-III oraz I-VIII

Numer: 34, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2020-01-20, data przekazania: 2020-01-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosława Szopa radny

Odpowiedź

Odpowiadający: z upoważnienia Burmistrza - p. Halina Gierszewska Naczelnik Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego, data odpowiedzi: 2020-02-03