Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przygotowanie i przekazanie zasad sporządzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021

Numer: 47, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2020-04-17, data przekazania: 2020-04-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Helena Binczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: z upoważnienia Burmistrza - p. Halina Gierszewska Naczelnik Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego, data odpowiedzi: 2020-04-29