Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Realizacji petycji Pracowników MOOPS w Miastku w sprawie podwyżki wynagrodzeń.

Numer: 26, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2019-08-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Zabrocki radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz

Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego, data odpowiedzi: 2019-09-18