Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. otwartego konkursu granatowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer: 45, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2020-04-09, data przekazania: 2020-04-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosława Szopa radny

Odpowiedź

Odpowiadający: z upoważnienia Burmistrza - Kazimierz Kozieł Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego

Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju Gospodarczego, data odpowiedzi: 2020-04-21