Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Rozwiązania problemu parkowania pojazdów w mieście (dot.ul.Koszalińskiej,Chrobrego i terenów koło kościoła).

Numer: 8, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2019-02-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosława Szopa radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z upoważnienia Burmistrza naczelnik WRG p. Kazimierz Kozieł

Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju Gospodarczego, data odpowiedzi: 2019-02-20