Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Informacje na temat udziału w pracach nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego.

Numer: 23, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2019-07-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Borowski przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Z upoważnienia Burmistrza naczelnik WRG p. Kazimierz Kozieł

Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju Gospodarczego, data odpowiedzi: 2019-07-24