Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Rozwiązanie umowy dzierżawy pomieszczeń z Niepublicznym Zakładem Opieki Długoterminowej w Miastku

Numer: 30, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2019-11-25, data przekazania: 2019-11-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Borowski przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezes Zarządu- p Renata Kiempa

Wydział merytoryczny: Biuro Kontroli, data odpowiedzi: 2019-12-06