Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie w spr. Rządowego Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Numer: 38, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2020-02-17, data przekazania: 2020-02-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosława Szopa radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik MGOPS p. Magdalena Stankowiak

Wydział merytoryczny: Miejsko-Gminno Ośrodek Pomocy Społecznej , data odpowiedzi: 2020-03-05