Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dyrektorów szkół i przedszkoli.

Numer: 27, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2019-10-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Helena Binczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: z up. Burmistrza - Zastępca Burmistrza - p. Longina Jankowska

Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego, data odpowiedzi: 2019-10-23