Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Udzielenie informacji dot. uchwały Nr XLIX/475/2018 Rady Miejskiej w Miastku

Numer: 25, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miastka p. Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2019-08-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Sztobnicki radny

Odpowiedź

Odpowiadający: z upoważnienia Burmistrza - Kazimierz Kozieł Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego

Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju Gospodarczego, data odpowiedzi: 2019-09-09