Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Udzielenie infmacji w zakresie uzasadnienia do Uchwały Nr XLIX/475/2018 Rady Miejskiej w Miastku w dnia 9 marca 2018 roku

Numer: 24, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2019-08-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Sztobnicki radny

Odpowiedź

Odpowiadający: z upoważnienia Burmistrza - Kazimierz Kozieł Naczelnik WRG

Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju Gospodarczego , data odpowiedzi: 2019-08-12