Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie odnośnie budowy przystani kajakowej w Kawczynie

Numer: 39, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2020-02-17, data przekazania: 2020-02-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosława Szopa radny

Odpowiedź

Odpowiadający: z upoważnienia Burmistrza - Kazimierz Kozieł Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego

Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju Gospodarczego, data odpowiedzi: 2020-02-26