Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Strategia oświaty, a w szczególności organizacja sieci szkół na terenie gminy Miastko.

Numer: 12, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miastka - p. Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2019-02-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Helena Binczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z upoważnienia Burmistrza naczelnik WOiRS p. Agnieszka Ringwelska

Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego, data odpowiedzi: 2019-02-26