Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zarządzanie pojemnikami na odpady komunalne w Gminie Miastko

Numer: 65, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miastka Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2021-02-01, data przekazania: 2021-02-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mieczysław Czarnecki wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: z upoważnienia Burmistrza - Kazimierz Kozieł Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego

Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju Gospodarczego, data odpowiedzi: 2021-02-18