Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie zmiany formularza deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Numer: 66, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miastka Danuta Karaśkiewicz
data wpływu: 2021-02-05, data przekazania: 2021-02-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Borowski przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: z upoważnienia Burmistrza - Kazimierz Kozieł Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego

Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju Gospodarczego, data odpowiedzi: 2021-02-19