Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Inwestycje w Gminie Miastko

Numer: 71, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miastka
data wpływu: 2021-09-20, data przekazania: 2021-09-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Borowski przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: z upoważnienia Burmistrza - Kazimierz Kozieł Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego

Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju Gospodarczego, data odpowiedzi: 2021-10-13