Przejdź do treści

Posiedzenie wspólne komisji:
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej, Komisji Ochrony Środowiska, Samorządności i Bezpieczeństwa Publicznego

Data posiedzenia
14-06-2024, godz. 10:00
Miejsce posiedzenia
Gmina Miastko ; ul. Grunwaldzka 1 ; 77-200 Miastko, sala Herbowa

Porządek obrad

  • 1. Modernizacja źródeł ciepła – ZEC Sp. z o.o.
  • 2. Zapoznanie z programem „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
  • 3. Opiniowanie projektów uchwał.
  • 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.