Przejdź do treści

Piotr Milda

Zdjęcie: Piotr Milda
Zdjęcie: Piotr Milda

Radny

Status
powołany dnia: 07-04-2024
Okręg
13, zdobyte głosy: 164
Klub
Samorządność
Dyżury
Kontakt piotr.milda@rm.miastko.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej stała 2024-05-07
2 Komisji Ochrony Środowiska, Samorządności i Bezpieczeństwa Publicznego stała 2024-05-07
3 Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 12:02:10 Projekt uchwały w sprawie określenia liczby, nazwy oraz zakresu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-07 12:06:36 Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-07 12:11:53 Projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-07 12:13:48 Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miastka I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-07 12:15:52 Projekt uchwały w sprawie złożenia skarg kasacyjnych od: wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 marca 2024 roku, sygn. akt III SA/Gd 18/24; wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 marca 2024 roku, sygn. akt III SA/Gd 19/24; wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 marca 2024 roku, sygn. akt III SA/Gd 20/24 I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-17 10:00:11 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2024 rok – (druk nr 11/II) II sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-17 10:01:26 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 12/II) II sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-17 10:02:35 Projekt uchwały wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka numer 22/19 i działka numer 22/5, położonej w obrębie Bobięcin, gm. Miastko od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 13/II) II sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-17 10:03:23 Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2024 r. na terenie Gminy Miastko. - (druk nr 14/II) II sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-17 10:29:34 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia doraźnej komisji konkursowej pn. "Aktywna Wieś 2024" - (druk nr 16/II) II sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-05-17 10:38:49 Stanowisko Rady Miejskiej w Miastku z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie systemu ratownictwa medycznego II sesja Rady Miejskiej w Miastku za